Producten, hoe zit het daar nu precies mee?

Waarom
De stichting Duurzaam Repareren stelt eisen aan de producten die u mag gebruiken. Dat is logisch. Het zou kunnen zijn dat een bedrijf wel duurzaam werkt maar producten gebruikt die het milieu onnodig belasten of schadelijk zijn voor de medewerkers. Dat is natuurlijk niet duurzaam.

Eisen
Onze eisen zijn er op gericht om het milieu zo veel als mogelijk te ontzien en de gezondheid van uw medewerkers niet in gevaar te brengen. Soms is het echter niet te voorkomen dat producten giftige of minder goede bestandsdelen hebben. Simpelweg omdat het product anders niet werkt of omdat het de kwaliteit of een fabrieksgarantie in gevaar brengt. De eisen zijn technisch georienteerd, waarbij het bepaalde waarden eist of t.a.v. de samenstelling stoffen uitsluit.

Aantonen
In beginsel moet het bedrijf dat gecertificeerd wil worden aantonen dat de producten die hij gebruikt aan de eisen voldoen. Dat kan door het invullen van een factsheet. Dit is een soort overzicht waarin het bedrijf de producten die hij gebruikt opneemt en afzet tegen de eisen. Het invullen is best te doen, zeker wanneer de onderneming ondersteuning krijgt van zijn leverancier. Maar het is zonder twijfel wel tijdrovend. Om deze last niet bij iedere ondernemer neer te leggen hebben wij met een aantal producenten/ leveranciers centrale afspraken gemaakt.

Erkenning
Wij hebben een aantal leveranciers/ producenten erkend. Een erkenning betekent niet dat alle producten die men levert of produceert aan onze eisen voldoen. Een erkend leverancier mag best producten verkopen die niet aan onze eisen voldoet. Het is echter wel belangrijk dat een duurzaam gecertificeerd bedrijf deze (vervuilende) producten in principe niet gebruikt. Slechts wanneer de kwaliteit, veiligheid of (fabrieks-) garanties in geding komen mogen ook niet goedgekeurde producten gebruikt worden. Indien u de producten betrekt van erkende leveranciers en/ of producenten, dan hoeft u de factsheets niet in te vullen. U kan dan zijn leverancier/ producent om een verklaring vragen.

Leveranciers
Erkende leveranciers kunnen u aangeven welke producten goedgekeurd zijn en welke niet. Veel leveranciers oormerken hun producten fysiek en/ of digitaal in de bestelsystemen.  Onderstaand vind u per leverancier / fabrikant de goedgekeurde producten. Aangezien de lijst regelmatig wordt uitgebreid adviseren wij u deze regelmatig te bekijken. Klikt u op de naam van de leverancier en er opent zich een PDF bestand.(under construction).

Erkende producenten en leveranciers in België en Luxemburg