Het label Duurzaam Repareren is een initiatief van de klantenmarkt. Deze marktpartijen (leasebedrijven, fleetowners, wagenparkbeheerders en verzekeraars) verbonden in het College van Deskundigen hebben in het eisenpakket verwoord wat zij wenselijk achten op dit gebied. De erkende bedrijven voldoen aan deze markteisen. Belgisch Pakket van Eisen 2017 in Nederlands (Vlaams).

 

Click om te downloaden Pakket van Eisen 2020 1.0 

nulmeting

 

Vul de nulmeting in en start het proces

Overige documenten:

Zelfverklaring producten

Zelfverklaring uitbesteed werk