Het label Duurzaam Repareren is een initiatief van de klantenmarkt. Deze marktpartijen (leasebedrijven, fleetowners, wagenparkbeheerders en verzekeraars) verbonden in het College van Deskundigen hebben in het eisenpakket verwoord wat zij wenselijk achten op dit gebied. De erkende bedrijven voldoen aan deze markteisen. Belgisch Pakket van Eisen 2017 in Nederlands (Vlaams).

 

               nulmeting

Click om te downloaden                                   Vul de nulmeting in en start het proces

Overige documenten:

Zelfverklaring producten

Zelfverklaring uitbesteed werk