Over ons

Missie

Duurzaam Repareren VZW heeft als missie het zichtbaar maken van herstelbedrijven die na objectieve weging als “milieuvriendelijk’ kunnen worden geduid. Hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het milieuvriendelijk repareren en onderhouden, in de meest brede zin.

Visie

Duurzaam Repareren heeft de visie dat de samenleving gebaat is bij een transparant zicht op bedrijven die alle mogelijke kwalitatieve en organisatorische maatregelen hebben genomen om het milieu te ontzien en maatschappelijk te ondernemen.  Dit geldt in het bijzonder voor de reparaties, het onderhoud en het schadeherstel.  De consument en opdrachtgevers worden hierdoor instaat gesteld de duurzaamheid in haar keuze te betrekken.

Organisatie

Duurzaam Repareren wordt bestuurlijk bijgestaan door College van Deskundigen. Meer informatie over dit College treft u elders op de site. Duurzaam Repareren maakt deel uit van de Duurzaam Repareren groep:

Meer informatie: www.stichtingduurzaam.nl

Operatie

Duurzaam Repareren houdt kantoor in Antwerpen aan de Willem Tellstraat 1 Bus 302 in Antwerpen. De audits worden uitgevoerd door DEKRA Audits & Consulting (Zaventem). De back-office en support wordt geleverd vanuit de head-office Duurzaam Repareren International.

Duurzaam Repareren is operationeel in Nederland, België en Luxemburg en heeft ruim 3.000 aangesloten bedrijven.