NieuwsBMW-werkplaatsen starten als eerste merkgarages in de Belux met Duurzaam Repareren keurmerk.

De technische werkplaatsen van de 67 Belgische en Luxemburgse BMW-dealers starten met het programma “Duurzaam Repareren”. Dat is het keurmerk van de gelijknamige non-profitorganisatie voor duurzame autoreparaties en -onderhoud. BMW Group is de eerste autobouwer in de Belux die zich als merk en met het volledige verdelernet engageert om de ambitieuze criteria van Duurzaam Repareren te behalen.

Het programma Duurzaam Repareren is geen vrijblijvend engagement. Het voldoet als enige in zijn soort aan de Europese CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en beoordeelt bedrijven volgens de geldende standaarden op hun ESG-prestaties (Environmental, Social & Governance). Concreet moeten de deelnemende werkplaatsen voldoen aan een lastenboek van 135 pagina’s. Het meest in het oog springend zijn de eisen rond milieu (maximale preventie, recyclage en hergebruik van afval), maar er zijn ook sociale (lonenbeleid, opleidingen, …) en beheerscriteria (deugdelijk bestuur).

(Link naar het eisenpakket: https://www.duurzaamrepareren.be/wp-content/uploads/2022/12/Lastenboek-Duurzaam-Repareren-VZW-Vlaams-2023-versie-1.0.pdf )

BMW Group Belux is met het engagement voor op de toekomstige regelgeving. Volgens de CSRD moeten bedrijven tegen 2024 immers verslag uitbrengen over hun prestaties op milieu-, sociaal- en bestuursvlak en over alle schakels van hun toeleveringsketen. BMW Group Belux streeft ernaar alle mechanische werkplaatsen in het BMW dealernetwerk nog tegen het einde van dit jaar gecertificeerd te hebben.

“Dit nieuwe engagement illustreert perfect dat de duurzaamheidsinspanningen bij BMW Group niet ophouden bij de toeleveringsketen en de productie, maar de gehele levenscyclus van een auto omvatten’, stelt Alexander Wehr, CEO van BMW Group Belux. ‘Duurzaam Repareren past naadloos in onze doelstelling als BMW Group om de CO2-uitstoot van de hele levenscyclus van de auto, tegen 2030 met meer dan 40% te verminderen en tegen 2050 een klimaatneutraal bedrijf te zijn”.

Duurzaam Repareren en BMW Group Belux zijn geen onbekenden voor elkaar. Vier jaar voor de technische werkplaatsen, dus in 2018, stapten de  carrosseriewerkplaatsen van de BMW-dealers in de Belux al in het programma.

“Duurzaamheid is evident in elke goede bedrijfsvoering. Met ons programma Duurzaam Repareren controleren wij in welke mate het bedrijf voldoet aan de eisen die worden gesteld op gebied van milieu, maatschappelijk en wettelijk terrein”, zegt zegt Harry Filon, directeur van Duurzaam Repareren. ‘Op de zaken waar men niet voldoet, ondersteunen wij het bedrijf dit voor elkaar te krijgen. Met meer dan 4.000 aangesloten bedrijven is Duurzaam Repareren het grootste ESG-programma in de sector in de Benelux”.