Pakket van Eisen

Het label Duurzaam Repareren is een initiatief van de klantenmarkt. Deze marktpartijen (leasebedrijven, fleetowners, wagenparkbeheerders en verzekeraars) verbonden in het College van Deskundigen hebben in het eisenpakket verwoord wat zij wenselijk achten op dit gebied. De erkende bedrijven voldoen aan deze markteisen.

Overige documenten:
Zelfverklaring producten
Zelfverklaring uitbesteed werkDuurzaam Repareren presenteert video

Nu bent u duurzaam, maar hoe legt u dit aan uw klanten uit. Speciaal hiervoor hebben wij een trailer gemaakt, waarin binnen één minuut wordt uitgelegd waar uw bedrijf voor staat. Deze video kan u op uw eigen website plaatsen of op uw narrow casting tonen.

Hoe plaatst u het Duurzaam Repareren promofilmpje op uw eigen website?
Dit hangt er uiteraard van af hoe uw site gebouwd is. Deze procedure zal dus op de meeste sites werken, maar het is mogelijk dat u de hulp van uw sitebeheerder moet inroepen.

Allereerst, waar vindt u het filmpje?
Het filmpje draait op de server van Vimeo. Op deze wijze kan u de film embedded (ingesloten) op uw site tonen, zonder dat er reclame verschijnt voor de bezoeker van uw site. Dit is erg vervelend en is wel het geval met Youtube streams. Het adres is: https://vimeo.com/162343811

Bekijk de video