NieuwsSchadeNet behaalt het label Duurzaam Repareren voor hele keten

SchadeNet vestigt zich duurzaam in de markt

Alle vestigingen SchadeNet hebben succesvol de audits van VZW Duurzaam Repareren doorlopen. Men heeft hiermee een netwerk dat uitstekend aansluit bij de wensen van de professionele opdrachtgevers.

Frank Peeters van SchadeNet: “SchadeNet heeft milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij herstellen kostenbesparend en schadelast-beperkend. Dit trachten wij te realiseren door het gebruik van nieuwe onderdelen tot een minimum te beperken, alsmede een minimum verbruik van fossiele brandstoffen en energie, waardoor het afval maximaal wordt gereduceerd. Als vervangwagens worden uitsluitend voertuigen ingezet met een lage milieubelasting. Schadenet ‘produceert’ op deze manier in haar duurzaam ingerichte werkplaatsen met SchadeNet Green Facilities het meest groene alternatief voor professioneel carrosserieherstel”.

Het door alle vestigingen behalen van het certificaat Duurzaam Repareren is voor Schadenet een bevestiging dat men op de juiste weg is. “Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om met duurzaamheid aan de gang te gaan. Duurzaam Repareren is een initiatief van de opdrachtgevers zoals leasemaatschappijen en verzekeraars. Door de certificering weten wij dat we ook aansluiten op hun visie op duurzaamheid”: aldus Michiam Van den Langenbergh Operationeel Directeur bij SchadeNet BE.

Harry Filon van de VZW: ”Wij hebben inmiddels een landelijk dekkend netwerk van carrosserie- en glasschade herstellers in geheel België. Dit maakt het mogelijk voor leasemaatschappijen en verzekeraars om uitsluitend met gecertificeerde bedrijven samen te werken. Hierin zagen wij in 2018 een enorme groei, die zich zonder twijfel ook dit jaar verder zal voortzetten. Als je niet duurzaam werkt, dan doe je straks niet meer mee”.

Michiam Van den Langenbergh Operationeel Directeur bij SchadeNet BE