NieuwsVAB Pechverhelping Duurzaam

Zwijndrecht, 10 mei 2016,

VAB biedt pechhulp aantoonbaar duurzaam

Onlangs mocht VAB het attest Duurzaam Repareren in ontvangst nemen. De VAB pechverhelpingsdiensten werden getoetst op de strenge eisen en akkoord bevonden. Hiermee is VAB eerste pechverhelper op de Belgische markt dit het label ‘Duurzaam repareren’ kan voeren.

Een van de belangrijkste doelstellingen van VAB is het bevorderen van de duurzame mobiliteit. VAB evolueerde dan ook van een automobielclub naar een organisatie met een focus op multi-modale mobiliteit. Zo startte VAB enkele jaren geleden als eerste met een pechverhelping voor fietsen en participeert ze bijvoorbeeld ook in auto-deelbedrijf Cambio.

“Wij spreken als organisatie partners en partijen aan op het belang van een duurzame bedrijfsvoering: zegt Koen Snoeys, B2B manager bij VAB. Maar het spreekt voor zich dat we dan zelf het goede voorbeeld moeten geven, want ook wij verwisselen batterijen en banden en voeren herstellingen uit aan auto’s. Men moet er van uit kunnen gaan dat wij dit alles doen, met oog voor het milieu en de samenleving. Duurzaam Repareren heeft de afgelopen periode onze wegenwacht en de operationele steunpunten gecontroleerd en bevestigt dat wij aan hun strenge eisen voldoen.

Persfoto VAB biedt pechhulp aantoonbaar duurzaam Photo de Presse VAB offre une assistance dépannage dont la durabilité peut être démontrée

Koen Snoeys B2B-Manager VAB (links) en Eric Denil Manager Wegenwacht VAB (rechts)